Witaj na stronie Camfil Polska

Jako wiod?cy producent najwy?szej klasy rozwi?zań dla czystego powietrza, dostarczamy kompletne systemy do filtracji powietrza i odpylania do zastosowań komercyjnych i przemys?owych, które poprawiaj? wydajno?? pracowników i sprz?tu, minimalizuj? zu?ycie energii oraz przynosz? korzy?ci dla zdrowia ludzkiego i ?rodowiska naturalnego.

Na ka?dym etapie

Od projektu po dostaw? i przez ca?y cykl ?ycia produktu, bierzemy pod uwag? wp?yw naszego dzia?ania na ludzi oraz otaczaj?cy nas ?wiat. Dzi?ki nowatorskiemu podej?ciu do rozwi?zywaniu problemów, innowacyjnym konstrukcjom, precyzyjnej kontroli procesów i silnej orientacji na Klienta, staramy si? wi?cej oszcz?dza?, zu?ywa? mniej i znajdowa? lepsze metody - tak, aby?my wszyscy mogli ?atwiej oddycha?.

Z dum? obs?ugujemy i wspieramy naszych Klientów w wielu obszarach zastosowań przemys?owych na ca?ym ?wiecie. Camfil mo?e pomóc Ci chroni? ludzi, procesy i ?rodowisko

Przeczytaj wi?cej o firmie Camfil na naszej globalnej stronie w sekcji << O nas >>

Skontaktuj si? z nami
TELEFON
+48 42 655 94 10
EMAIL
[email protected]
FAX
+48 42 655 94 16
ADRES
Zb?szyńska 4
91-342 ?ód?
Polska

Znajd? najbli?szy kontakt w naszej wyszukiwarce:

Wyszukiwarka kontaktów

Wi?cej o ?wiecie Camfil

Odkryj wszystkie nasze produkty, us?ugi i wiele wi?cej na naszej globalnej stronie internetowej. Tam równie? mo?esz znale?? najbli?szy kontakt, zapozna? si? z ciekawymi artyku?ami bran?owymi i poczyta? o naszych nowo?ciach.

甘肃快三开奖结果今天推荐号码